Ny informasjon om landslagssamlingen

Uttakningskomiteen har besluttet at reservene kan delta på lik linje med de direkte uttatte, liksom det siste året.
Uttaket er derfor oppdatert for å tydeliggjøre dette. I tillegg til dette er et par spillere, som falt ut fra den første oversikten, nå er med.
Lenken til uttaket er fortsatt den samme.

Påmelding til landslagssamlingen vil i år foregå på http://www.stormester.no/
Merk at siden først er tilgjengelig om noen dager, fortrinnsvis f.o.m. 15 mars.

De aller fleste uttatte har også fått denne informasjonen per e-post.
Send e-post til sean@sjakk.no om du har falt av mailinglisten.