NM for ungdomslag 1.-3. mars

Tiger Usk og Nordstrand Sku inviterer til NM for ungdomslag 1.-3. mars.

Se turneringens offisielle hjemmeside for mer informasjon som blir oppdatert fortløpende.

NB: Siste frist for forhåndsregistrering er torsdag 28. februar kl 16.00.