Medlems- og kretskontigent i 2013

Kjære lokallagsledere og kasserere i USF!

På årsmøtet 14. april 2012 ble det vedtatt at USF øker forbundskontingenten i 2013, fra 50 kr til 80 kr per medlem.
Endringen er nærmere omtalt i referatet fra årsmøtet, som ligger på våre hjemmesider.

Kretskontingent kommer som vanlig i tillegg, og er som følger:Oslo Sjakkrets Ungdom: 5 kr
Akershus Sjakkrets Ungdom: 10 kr
Østfold Sjakkrets Ungdom: 10 kr
Hedmark Sjakkrets Ungdom: 45 kr
Oppland Sjakkrets Ungdom: 0 kr
Buskerud Sjakkrets Ungdom: 50 kr
Vestfold Sjakkrets Ungdom: 0 kr
Telemark Sjakkrets Ungdom: 10 kr
Vest-Agder Sjakkrets Ungdom: 0 kr
Rogaland Skolesjakkutvalg: 30 kr
Hordaland barne- og ungdomssjakkrets: 25 kr
Sogn og Fjordane Sjakkrets Ungdom: 10 kr
Møre og Romsdal Sjakkrets Ungdom: 25 kr
Trøndelag Sjakkrets Ungdom: 50 kr
Troms og Nordre Nordland Sjakkrets Ungdom: 10 kr
Finnmark Sjakkrets Ungdom: 10 kr