FIDEs dommerlisens

FIDEFIDElogo har innført en lisens for alle dommere som skal dømme i FIDE-ratede turneringer. På denne siden finner dere de dommerne som NSF så langt har ordnet lisens for. Flere dommere vil komme til etter hvert.

For turneringsledere som jevnlig dømmer er lisensen en engangsavgift. NSF dekker avgiften første gang for norske dommere som er minimum Klubbdommere. Ta kontakt med nsf@sjakk.no dersom dere planlegger en turnering med turneringsledere som ennå ikke har fått lisens.
Alle turneringer som skal rates hos FIDE må registreres senest en måned før.