MVA-kompensasjon

I uke 50 betaler Lotteri- og stiftelsestilsynet ut over 619 millionar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i Norge. 796 søknader ble godkjent med et samla beløp på 1,267 milliarder kroner. Alle søkerne får kompensasjonen avkortet med ca. 51 %, og samla utbetalt beløp blir 619,5 millioner kroner.
NSF og USF vil etter planen betale ut kompensasjon til lokallag i uke 51.