Silje Bjerke fortsetter som redaktør av Sjakkbladet

Silje Bjerke har fått oppdraget med å være redaktør for Norsk Sjakkblad i 2013.
Med sSiljeBjerkeeg i redaksjonen har hun som tidligere Torbjørn R. Hansen og Torstein Bae.
Det er også i 2013 planlagt 4 utgivelser.
Redaktøren tar gjerne i mot tips og bilder til bladet, send til norsksjakkblad@gmail.com.