Frifond 1. tildeling – rapportering

USF går i disse dager gjennom frifondsøknadene til 1. tildeling.
All rapportering må nå være ferdig innen utgangen av uken.

Er du usikker på om noe mangler fra ditt lokallag, ta kontakt på iris@sjakk.no