Landslagssamlingen – siste frist

Vi minner om fristen for påmelding til høstens landslagssamling (NTG 25.-26. august):
mandag 2. juli kl. 12.00
E-post sendes til sean@sjakk.no
Se ellers uttak og invitasjon for mer informasjon.
NB. Påmeldingen er bindende etter fristen.