USFs forbundsstyret er konstitutert

Det nye forbundsstyret til USF ble i helgen konstitutert på det nyvalgte styrets første styremøte.
Følgende valg til verv i styret ble foretatt:

Elise Forså (nestleder)
Leif Kjøita (økonomiansvarlig)
og Johannes L. Kvisla (turneringssjef)

En fullstendig oversikt over styret finner du her.