NGP-resultater etter 54 turneringer

Fristen er for innsending av ELO-rapporter som skal med på Juli-lista er 1. juni, og det blir ingen utsettelser da utskrift blir tatt 2. juni. Rapporter skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no.