NSFs ELO-lister

Det er lagt ut offisielle ratingtall på Rune Djurhuus sider. Turneringer tom 17.4. er med på listene.

NSFs Elo-komité har vedtatt, og NSFs sentralstyre har godkjent, at utenlandske medlemmer, registrert i FIDE i et annet land en Norge, men som er medlemmer av norske klubber, ikke skal offentliggjøres på de norske rating-topplistene. De vil fremkomme i de alfabetiske listene som før.
Utenlandske spillere som representerer et annet forbund og er medlem av en norsk klubb, får bare ratet sine partier når de spiller i Norge eller spiller for et norsk lag i utlandet.