Årsmøte og lederseminar i USF

USF ønsker å rette en stor takk til alle deltakerne under USFs 35. årsmøte og lederseminar for mange gode innspill og diskusjoner.

Gratulerer til nyvalgt styre!