USFs årsberetning og årsmøtepapirene

Vi minner om USFs 35. årsmøte lørdag 14. april, kl. 12. Møtet vil bli avholdt i OSS sine lokaler, Bogstadveien 30, Oslo.
Her finner du USFS årsberetning for 2011, årsmøtepapirene og fullmaktsskjema.

Lederseminaret finner sted på Anker Hostel påfølgende dag, 15. april.
Frist for påmelding er 1. april. Invitasjon og program sendes i egen e-post.
Vennligst gi snarlig tilbakemelding til USF@sjakk.no dersom det er behov for overnatting.

Vel møtt