Jentesjakkutvalget 2012

Lørdag 3. mars ble det nedsatt et nytt jenteutvalg med følgende medlemmer: Kjersti Rødsmoen, Jørund Greibrokk, Ellen Carlsen, Ellisiv Reppen og Vibeke Ekeland Grønn (leder). Utvalget ser fram til å jobbe for et godt, aktivt og bredt jentemiljø i sjakken. Utvalget har for øyeblikket et svært stramt budsjett, og hovedoppgaven blir i første omgang å skaffe mer midler til treff, trening og arrangementer. (Tips om potensielle sponsorer mottas med takk!) En aktivitet er imidlertid allerede plottet inn i kalenderen: den tradisjonsrike Malmø-turen i desember. Vi gleder oss!