Uttak til Landslagssamlingen KLART

Uttaket for Landslagssamlingen på NTG (17. – 18. mars) er nå klart. Det finner du her.
Spørsmål om selve Landslagssamlingen kan rettes til sjakkfor@online.no
Endelig invitasjon og program vil bli utsendt til de inviterte så snart det er klart.