Innkallelse til USFs årsmøte

E-post med innkallelse til USFs årsmøte (se link) som finner sted i Oslo, lørdag 14/4 – 2012 ble utsendt fredag 13. januar.
Vi kommer tilbake til tid og sted, samt invitasjon til lederseminaret som finner sted i Oslo, søndag 15. april.