NSFs ratingliste januar 2012

Da er den offesielle januarlista klar. se Rune Djurhuus ELO-sider.
Siden forrige liste er det foretatt 3175 korreksjoner mot 2807 sist. Listen inneholder 1973 navn mot 1993 sist. For kalenderåret 2011 ble det foretatt 6319 korreksjoner.

Av de 1973 listen er 1803 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med «Tidl.» foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.
Turneringer mottatt på turneringsrapport@sjakk.no 10.01.2012 er med på listene.