ELO-komiteen

ELO-komiteen har vedtatt å senke tidskravet i kategoriene 1-4 med 20 minutter for turneringer påbegynt etter 1.1.2012. Dette betyr at kategorikravet nå er 160 minutter, kat. 2 er 130 minutter, kat. 3 er 100 minutter, og kat. 4 er 70 minutter. Kategori 5 er uendret.

Årsaken til endringen er at det nå arrangeres mange turneringer rundt om i verden med den samme tiden som er vedtatt for Landsturneringen. Disse havner i kategori 2 fordi kravet hittil har vært 3 timer. Når svært mange av de aktuelle turneringene også er tittelkvalifiserende ser Elo-komiteen det som naturlig å godkjenne disse i kategori 1. Turneringer som ikke er tittelkvalifiserende med denne tiden vil fremdeles være i kat. 2. Det er samtidig naturlig å endre de øvrige kategoriene tilsvarende, unntatt kategori 5.