Frist for ELO-rating

Frist for innsending av turnerngsrapporter er 10. januar for NSFs januarliste. Send til turneringsrapport@sjakk.no.

De som ønsker sine turneringer sendt til FIDE første halvår 2012 må sende detaljer om turneringene nokså umiddelbart til NSFs turneringssjef. Oversikt over hvilke norske turneringer som er registrert for FIDE-rating finner dere her.