Frifond: 2. tildeling

Styret i USF har vedtatt 2. tildeling. Tildelingsbrev sendes til leder i lokallagene i løpet av neste uke.
Oversikt over selve tildelingen finner du her.

NB: Denne oversikten er oppdatert 12.12.11 pga en BGP-støtteglipp. Beklager berørte.