USF > Om USF > Utvalg, komiteer og fond > Jenteutvalget 


Jentesjakkutvalget

Sist oppdatert
19. august 2015

Leder
Hans-Henry Jacobsen
(Tromsø SKU)

hans-henry.jacobsen@uit.no
Medlem
Ellisiv Reppen
(Vålerenga USK)


Medlem
Jørund Greibrokk
(Alta SKU)


Jenteutvalget er et utvalg nedsatt av USF som skal disponere tildelte midler til beste for jentesjakken gjennom ulike trivselsskapende tiltak, og fordele midler til dem som søker om det. Det grunnleggende formålet er å bidra til at flest mulig jenter trives i et trygt og inkluderende sjakkmiljøet slik at jenteandelen i USF vokser.

Informasjon
Invitasjon til Jenteleir 2015
Invitasjon Malmö desember 2010 (Word-dokument)
Invitasjon 2009 (PDF-dokument)

 

Møtereferater
2006/07 Møte 1-2
2005/06 Møte 1-3
2002/03 Møte 24.3.03
2001/02 Møte 9.10.01
1999/00 Møte 3.5 og 21.6.00
1997/98 Møte 1-4

 

Jente-NM
2009 Frosta
2008 Oslo (1911 U)
2007 Vandaskog
2006 Modum
2005 Sørum
2001 Masfjorden
1999 Asker
1998 Fredrikstad

 

Lenker
BGP-jenteside 2009
BGP-jenteside 2008