USF > Spille sjakk > Barne- og ungdomsklubber > Vest-Agder sjakkrets ungdom 


Vest-Agder 
sjakkrets ungdom

Sist oppdatert

Kontonummer: 0807.33.34307
 Medlemskontingent 2017: kr. 80 (kr 0 i kretskontingent + kr 80 i forbundskontingent)
Medlemslister sendes til USF sentralt. Forbundet fakturerer begge kontingenten.

Kretsen er for tiden uten styre.
For henvendelser, kontakt Sjakkontoret, Sandakervn. 24D, 0473 Oslo, tlf. 22 15 12 41, e-post sjakkfor@online.no

 

 

 

Kristiansand SKU

Hjemmeside: http://kristiansandsjakk.no/  Kontonummer: 3060.32.44334
Leder
Trond Waage
tlf. 93417447
trond.waage@gmail.com

Kasserer
Leif Bjornes
tlf. 995 50 324leifo.bjornes@gmail.com

Nestleder
Kjell R Karlsson
Styremedlem
Ulrich Dalseth

Tveit SKU

Leder
Halvor Hovet

halvor@hovetregnskap.no