USF > Spille sjakk > Barne- og ungdomsklubber > Troms og Nordre Nordland sjakkrets ungdom 


Troms og Nordre Nordland 
sjakkrets ungdom

Sist oppdatert

Kontonummer: 4782.63.52538
Medlemskontingent 2017: kr. 90 (kr 10 i kretskontingent + kr 80 i forbundskontingent)
Medlemslister sendes til USF sentralt, med kopi til kretsen. Forbundet fakturerer begge kontingentene (forbund + krets).

Leder
Anniken Vestby

annikenvestby@yahoo.no

Kasserer
Stein Jensen
tlf. 900 34 284

Styremedlem
Mikael Rølvåg
tlf. 76 94 80 45


 

Gjerøy SSL

Leder
Randi S. Hoff
Kasserer
.

 

Harstad SKU

Hjemmeside: http://www.harstadsjakklubb.no  Spillested: Kaffistova, onsdager kl. 17.30
Kontonummer: 4730.05.64751    
Leder
Stein Jensen
tlf. 900 34 284

Kasserer
Nils-Jakob Schjelderup
tlf. 482 77 910


 

Narvik SKU

Kontonummer: 4545.15.32603    
Leder
Mikael Rølvåg
tlf. 76 94 80 45
, 974 14 310


Kasserer
Magnus Aanstad
Sekretær
Kjell Ole Kristensen
tlf. 76 94 13 91, 928 71 648


 

Sortland SKU

   
Leder
Martin Halsvik Larsen
martinhlarsen@hush.com

kasserer
Håkon Tonulltre Natvig
tlf. 976 12 038

 

Tromsø SKU

Hjemmeside: http://www.tsku.no Kontonummer: 4750.12.20120
Leder
Trond Romsdal
 trond.romsdal@gmail.com 


Nestleder
Anniken Vestby
Annikenvestby@yahoo.no

Økonomiansvarlig
Ole Kristian Valvåg

ole@valvag.no