USF > Spille sjakk > Barne- og ungdomsklubber > Sogn og Fjordane sjakkrets ungdom 


Sogn og Fjordane 
sjakkrets ungdom

Sist oppdatert

Adresse: Sogn og Fjordane SKU v/ Sverre Folkestad, Åsahøgda 19, 6823 Sandane
Kontonummer:
3785.60.27415
Medlemskontingent 2017: kr. 80 (kun kr 80 i forbundskontingent)
Medlemslister sendes til USF sentralt, med kopi til kretsen. Forbundet fakturerer begge kontingentene (forbund + krets).

Kretsen er for tiden uten styre.
For henvendelser, kontakt Sjakkontoret, Sandakervn. 24D, 0473 Oslo, tlf. 22 15 12 41, e-post usf@sjakk.no


 

Dalsøyra SSL

   

Leder
Jørgen Virkesdal
jorgen.virkesdal@gulen.kommune.no 
 
Sandane SKU

Kontonummer: 3710.30.43124    

Leder
Per Arne Bakke
pabakke@hotmail.com
tlf. 907 71 654

Kasserer
Anne Marie Bakke