USF > Spille sjakk > Barne- og ungdomsklubber > Oslo sjakkrets ungdom 


Oslo sjakkrets ungdom

Sist oppdatert

Adresse: Boks 125 Sentrum, 0102 Oslo
Hjemmeside: http://ungdom.oslosjakk.no/
Medlemskontingent 2017: kr. 90 (kr 10 i kretskontingent + kr 80 forbundskontingent)
Medlemmer registreres i Hypersys. OSU fakturerer begge kontingentene (forbund og krets)
Leder
Johs. Kjeken
 tlf. 22 46 12 06

jrkjeken@online.no
Kasserer
Per Olsen
pfr-ol@online.no
Sekretær
Arne-Birger Lund

arnebirgerlund@gmail.com
Styremedlem
Olga Dolzhykova

Olga@stormester.no

Styremedlem
Sadiq Dahir1. varamedlem
Tor Skaslien

2. varamedlem
Viggo Oppegård

 

Groruddalen USF


 
Leder
Benjamin Fjellheim
tlf. 94505049
Benjamin.Fjellheim@dachser.com

 

Haugerud sjakkforening barne- og ungdomslag
Kontonummer:  
Leder
Mads  Aanerud
tlf. 97118684
mads.aanerud@getmail.no
Kasserer
Jon-Terje Bekken
tlf. 46945469
jon-terje.bekken@getmail.no
 

Kampen SKU

Hjemmeside: www.kampensjakk.no/barnesjakk/ Kontonummer: 9001.12.29785
Leder og sekretær
Per Kristian Hansen
tlf. 481 89 024


Kasserer
Ivar Anton Jakobsen
ivarjakobsen@hotmail.com
Styremedlem
Geir Farner


Nordstrand SKU

Hjemmeside: http://www.nsku.no Kontonummer: 5063.05.26687  
Leder
Jon Andersen
tlf. 41229428
jonirucoeith@gmail.com
Nestleder
Kristin Tryggestad
k.tryggestad@getmail.no
Kasserer
Tatiana Martynova
45102155
tamar@statoil.com
Matrialforvalter
Dag Sjøberg
dagsj@uio.no

Styremedlem
Åse Kjelsbø

Styremedlem
Bavani Sivaranjan
Styremedlem
Erling Tenold

 

Oslo BSK


 
Leder 
Simen Agdestein
tlf 952 55 900
simen.agdestein@ntg.no

Kasserer
Olga Dolzhykova
tlf. 98837339
olga@stormester.no

 

Oslo schakselskaps ungdom

Adresse: Bogstadveien. 30B, 0355 Oslo, tlf. 21 66 74 49 Kontonummer: 6029.06.02990
Hjemmeside: http://sjakkselskapet.no/ossu     
Leder
Simen Gaure

e-post sjakk@gaure.no
Kasserer
Tormod Klausen
tlf. 93697235
e-post toc@udi.no
Styremedlemmer
Atle Grønn
Anne-Marte Bakken Kran
Pia Sundvall


 

Rødtvet SKU


 
Leder
Aaste Kvendseth
rodtvet.sjakk@gmail.com
Kasserer
Jorun Guddal
jogud@online.no

 

SK av 1911 U

Hjemmeside: http://ungdom.sk1911.no/ Kontonummer: 1607.56.72369
Leder
Johs. R. Kjeken
tlf. 905 05 071
jrkjeken@online.no
Nestleder
Geir Nesheim
tlf. 482 22 572
geir.nesheim@gmail.com
Kasserer
Per F. Olsen
tlf. 975 40 626
pfr-ol@online.no
Sekretær
Gry T Dahl

Veitvet  SKU

Hjemmeside: www.veitvetsjakk.no Kontonummer: 1720.27.18590 (Bien Sparebank)
Leder og kasserer
Morten Wilhelmsen
tlf. 92282626
mortenwil@outlook.com
Turneringsleder
Rune Njølstad
tlf. 41074399
rune.njolstad@yahoo.com

Vestli SKU


 
Leder
Phillip Glesne
philip.glesne@gmail.com
Nestleder
Sadiq Adam Dahir
sadiq.adam.dahir@gmail.com

Kasserer
Mohamed Yousef Sian

Styremedlemmer
Tony Andre Nordby
Viggo Oppegård

Vålerenga USK

Hjemmeside: www.vaalerenga-sjakklubb.com Kontonummer: 1503.10.75421

Leder
Borghildur Rósa Rúnarsdóttir

Styremedlem
Dag Danielsen
Styremedlem
Jan Erik Braathen

Styremedlem
Tor Skaslien


Styremedlem
Torild Næss