USF > Spille sjakk > Barne- og ungdomsklubber > Oppland sjakkrets ungdom 


Oppland 
sjakkrets ungdom

Sist oppdatert

Kontonummer: 7253.66.09599 og 0803.28.34877
Medlemskontingent 2017: kr. 80 (kr 0 i kretskontingent + kr 80 i forbundskontingent)
Medlemslister sendes til USF sentralt, med kopi til kretsen. Forbundet fakturerer begge kontingentene (forbund + krets).

Kretsen er for tiden uten styre.
For henvendelser, kontakt Sjakkontoret, Sandakervn. 24D, 0473 Oslo, tlf. 22 15 12 41, e-post
usf@sjakk.no   

 

Fryal SSL

Leder og kasserer
Håvard Eriksen
havard.eriksen@sondre-land.kommune.no

     

 

Gjøvik SKU

Leder og kasserer
Bjarne Gjørvad
     

 

Lillehammer SSU


     
Leder
Marius Langlo
langlo@gmail.com


Kasserer
Jacob M Christensen
jacob.chr@get2net.dk