USF > Spille sjakk > Barne- og ungdomsklubber > Aust-Agder sjakkrets ungdom 


Aust-Agder 
sjakkrets ungdom

Sist oppdatert

Kontonummer: 6311.05.25585
Medlemskontingent 2017: kr. 80 (kr 0 i kretskontingent + kr 80 i forbundskontingent)
Medlemslister sendes til USF sentralt, med kopi til kretsen. Forbundet fakturerer begge kontingentene (forbund + krets).

Kretsen er for tiden uten styre.
For henvendelser, kontakt Sjakkontoret, Sandakervn. 24D, 0473 Oslo, tlf. 22 15 12 41, e-post usf@sjakk.no
 


Lillesand USK
Leder
Vilde Bjerke
tlf. 99221663
vi-bje@online.no

Kasserer
Carl Jon Hansen
c-johnh@online.no