Norske sjakktrekk, Norges Sjakkforbund 100 år
1914 - 2014


Forfatter: Øystein Brekke
Utgitt av Norges Sjakkforbund
Utgitt: Juli 2014
Sider: 328, A4-format
Pris: 348 kr


Boka forteller historien gjennom en blanding av tekst, bilder og enkelte utvalgte partier, samt endel konkrete fakta og lister bak i boka. Her fortelles historien om de første klubbene i Norge, hvordan det ble til et sjakkforbund i 1914 og hovedlinjene i dette forbundets historie gjennom hundre år. Denne boka kan leses med interesse også av den som ikke er direkte interessert og engasjert i forhold til sjakk. Perspektivet er et bredere blikk på utviklingen av sjakklivet i landet vårt, om organisert sjakkliv også utenom Norges Sjakkforbund.
Faktadelen bak i boka har endel ekstra fokus på Landsturneringene, med blant annet alle som har kommet på "pallen" i alle klasser gjennom alle tider.