Kontorets aktiviteter 

Sjakkontoret er delt mellom Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.
Kontoret sørger for det meste av forbundenes daglige drift, foruten bistand med råd og dåd, i første rekke overfor klubber, kretser og enkeltmedlemmer. De viktigste gjøremål består av medlemsregistrering, administrasjon av turneringsaktivitet, regnskap med mer. Kontoret selger også endel artikler.

Komme seg til Sjakkontoret

Kontoret ligger nord i Oslo ved Torshov/Sagene, adresse Sandakerveien 24 D, bygg F3. Ankomst med buss 20 og 37, samt trikkene 11, 12 og 13. Se kart over området her.

Henvendelser

Norges Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund

Adresse: Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: nsf@sjakk.no
Hjemmeside: www.sjakk.no
Telefon: 22 15 12 41

Adresse: Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: usf@sjakk.no
Hjemmeside: www.sjakk.no
Telefon: 22 15 12 41

Kontortid

Fast kontortid mandag til fredag kl. 1000-1500, eller etter avtale. 

For eventuelle avvik, se nedenfor.

Ansatte  se ny side